Kulturskolans avslutningsceremoni, Berwaldhallen, 2022.